Grafik

Sala SI   Gabinet psychoterapeutyczny  Gabinet psychologiczno-logopedyczny 

Sala SI

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

8:00 - 9:00

Małgorzata Eichler-

Fałowska

 784-750-183

 

 

 

Krystyna Pawelec
508-059-980

 

 

Małgorzata Eichler-

Fałowska

 784-750-183

 

 

Krystyna Pawelec

508-059-980

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Eichler-Fałowska

 784-750-183

 

9:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

 

13:00 - 14:00

Krystyna Pawelec
508-059-980

 

14:00 - 15:00

Anna Mazurczyk-Peisert

783-305-138

Anna Mazurczyk-Peisert  

783-305-138

15:00 - 16:00

Marzena Godlewska-

Kokot

 

 

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

 

Gabinet psychoterapeutyczny

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

8:00 - 9:00

 

Anna Mazurczyk-

Peisert

783-305-138

 

Anna Mazurczyk-Peisert

783-305-138

     

9:00 - 10:00

       

10:00 - 11:00

       

11:00 - 12:00

 

Anna Mazurczyk-Peisert

783-305-138

   

12:00 - 13:00

     

13:00 - 14:00

     

14:00 - 15:00

     

15:00 - 16:00

       

16:00 - 17:00

       

17:00 - 18:00

       

18:00 - 19:00

       

19:00 - 20:00

       

 

Gabinet psychologiczno-logopedyczny

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

8:00 - 9:00

Krystyna Pawelec

Agnieszka

Helwing-Brodala

   

 

 

9:00 - 10:00

       

10:00 - 11:00

       

11:00 - 12:00

 

Anna 

Mazurczyk-Peisert

783-305-138

   

12:00 - 13:00

 

Ewa Przewłocka-Mołdawan

510-348-546

   

13:00 - 14:00

 

Ewa Przewłocka-Mołdawan

510-348-546

   

14:00 - 15:00

Ewa Przewłocka-Mołdawan

510-348-546

   

15:00 - 16:00

    Krystyna Mruczek

16:00 - 17:00

 

Krystyna Mruczek

 

17:00 - 18:00

   

18:00 - 19:00

   

19:00 - 20:00