Fizjoterapeuta

Metoda PNF

PNF jest koncepcją posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Umożliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, a co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę.

 

Kinezjotaping (Kinesiology Taping)

Kinesiology Taping to przede wszystkim ocena całego pacjenta, szukanie przyczyny dysfunkcji i bólu. Aplikacje plastrem (K-Active Tape®), wykonywane są po uprzedniej ocenie zaburzeń mięśniowo-powięziowych. Efektem aplikacji jest usprawnienie mikrokrążenia krwi i limfy oraz aktywacja procesów samoleczenia.

Aplikacje Kinesiology Tapingu pozwalają na zachowanie pełnego zakresu ruchu, świadomą normalizację napięcia mięśniowego, aktywowanie mięśni uszkodzonych, zmniejszają ból, likwidują zastoje i obrzęki limfatyczne oraz korygują niewłaściwe pozycje powierzchni stawowych.