Poradnia Rodzinna

Bezpłatna pomoc psychologiczna i terapeutyczna

Zapraszamy na dyżury specjalistów: Projekt współfinansowany przez Gminę Wrocław.


Pomoc osobom uzależnionym (alkohol, narkotyki, komputer, hazard i in.) oraz osobom współuzależnionym.

 • wsparcie w problemach i kryzysach życiowych związanych z uzależnieniem
 • wsparcie dla osób współuzależnionych oraz DDA
 • konsultacje dotyczące uzależnienia
 • motywowanie do podjęcia terapii
Dyżury: piątki w godz. 17.30 - 19.30.
Specjalista: Iwona Krzywicka – specjalista terapii uzależnień, socjoterapeuta.
Rejestracja:
 • telefoniczna 693-250-560 (preferowany kontakt sms-em)
 • bezpośrednio w Ośrodku w trakcie pełnionego dyżuru.Poradnictwo dla osób, par oraz rodzin.

 • poprawa komunikacji w rodzinie
 • pomoc w radzeniu sobie z problemami i emocjami
 • uzgadnianie wspólnych celów (wychowawcze, na przyszłość, ect.)
 • efektywne formułowanie swoich myśli, oczekiwań i uczuć
Dyżury: 8.02.;22.02.; 1.03.;8.03.; 5.04.;24.05.;7.06.; w godz. 10.00.-14.00.
Specjalista: Joanna Nikiel – psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia z terapii systemowej
Rejestracja:
 • telefoniczna 507-050-386 (preferowany kontakt sms-em)
 • bezpośrednio w Ośrodku w trakcie pełnionego dyżuru.
Dyżury: czwartki 13.00-18.00.
Specjalista: Anna Peisert – psycholog , psychoterapeuta w trakcie szkolenie w terapii systemowej.terapeuta integracji sensorycznej.
Rejestracja:
 • telefoniczna 783-305-138 (preferowany kontakt sms-em)

Pomoc w radzeniu sobie z trudnościach wychowawczymi, rozwojowymi dzieci i młodzieży.

 • Trudne zachowania, problemy w rozwoju m.in.:
  • nadmierna wrazliwość na bodźce
  • zbyt wysoki lub niski poziom aktywności ruchowej
  • trudności z koncentracją, impulsywność
  • problemy z koordynacja
  • słaba organizacja zachowania
  • niskie poczucie własnej wartości, trudności wychowawcze
  • napady złości
Dyżury:piątki 10.00-13.00.
Specjalista: Agnieszka Helwing - Brodala –pedagog, trener Wideotreningu Komunikacji (VIT), terapeuta pedagogiczny
Rejestracja:
 • telefoniczna 503 41 38 51 (preferowany kontakt sms-em)
 • bezpośrednio w Ośrodku w trakcie pełnionego dyżuru.
Dyżury:czwartki 13.00-18.00
Specjalista: Anna Peisert – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, neurologopeda
Rejestracja:
 • telefoniczna 783-305-138 (preferowany kontakt sms-em)
 • bezpośrednio w Ośrodku w trakcie pełnionego dyżuru.


Pomoc rodzinie z małym dzieckiem.

 • wczesne wspomaganie rozwoju w zakresie psychostymulacji
 • praca z rodziną w trakcie i po rozwodzie
 • poradnictwa dla rodziców samotnie wychowujących dzieci
 • poradnictwa dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
 • poradnictwa dla rodzin dzieci niepełnosprawnymi
 • trudne zachowania, problemy w rozwoju m.in.:
  • nadmierna ruchliwość, nerwowość
  • słaba równowaga, częste potykanie się, przewracanie, niezdarność
  • trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji
  • zachowania agresywne
  • wycofywanie się
  • nadmierna wrażliwość na bodźce (rozdrażnienie, płaczliwość)
  • praca z dziećmi określanymi jako uparte i trudne
  • moczenie
Dyżury: poniedziałki w godz. 8.00.-12.00
Specjalista: Krystyna Pawelec – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej.
Rejestracja:
 • telefoniczna 508-059-980 (preferowany kontakt sms-em)
 • bezpośrednio w Ośrodku w trakcie pełnionego dyżuru.