Ruszają nowe grupy socjoterapeutyczne!

Jeśli Twoje dziecko:
•  ma trudności w kontaktach z rówieśnikami  •  jest zbyt nieśmiałe lub wycofane  •  często popada w konflikty •  jest agresywne •  jest nadpobudliwe •  trudno mu się skoncentrować •  nie potrafi współpracować z innymi •  jest zrezygnowane i przygnębione

to może to jest miejsce dla niego.
Oferujemy zajęcia dla dzieci i młodzieży 6-18 lat z podziałem na grupy.

Kontakt:
Małgorzata Kubów 667 418 519
Anna Szabla 517 144 799

 

 

                                                                     

 

Projekty

Bezpłatna pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla mieszkańców Wrocławia