Jak rozpoznać zaburzenia integracji sensnorycznej ?

Nadmierna wrażliwość na bodźce

 • Rozdrażnienie, płaczliwość,

 • unikanie niektórych ubrań,

 • lęk podczas zwykłych zabaw ruchowych,

 • nadwrażliwość na ruch (choroba lokomocyjna),

 • unikanie zabaw związanych z brudzeniem rąk,

 • odruch wymiotny podczas spożywania niektórych pokarmów,

 • nietolerowanie hałasu.

Zbyt mała wrażliwość na bodźce

 • poszukiwanie intensywnych wrażeń (np. uderzanie ciałem o przedmioty, kręcenie się wokół własnej osi)

 • ignorowanie bólu

 • nieświadomość zmian pozycji ciała

Zbyt wysoki lub niski poziom aktywności ruchowej

 • nadmierna ruchliwość lub nerwowość

 • szybka męczliwość, powolne wykonywanie codziennych czynności np. odrabianie lekcji

 • znaczące zmiany poziomu aktywności

 • często się przewraca

 • nie podejmuje aktywności ruchowej

Trudności z koncentracją, impulsywność

 • trudności w uczeniu się z powodu kłopotów z koncentracją

Problemy z koordynacją

 • słaba równowaga, częste potykanie się, przewracanie

 • trudności z nauczeniem się nowej czynności wymagającej koordynacji ruchowej

 • problemy z rzucaniem, łapaniem, kopaniem

Opóźniony rozwój mowy, ruchowy

 • kłopoty ze ssaniem, jedzeniem

 • trudności w uczeniu się (np. brzydkie pismo, problemy z czytaniem, liczeniem „gubienie” liter podczas przepisywania z tablicy)

Słaba organizacja zachowania

 • Brak planowania przed wykonaniem jakiegoś zadania

 • trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji

 • zachowania agresywne

 • wycofywanie się

Niskie poczucie własnej wartości, trudności wychowawcze

 • Dzieci mogą być odbierane jako uparte i trudne

 • sprawia wrażenie "leniwego", o wszystkim zapomina, ma niską motywację

 • pojawianie się zachowań agresywnych często z niezrozumiałych powodów.

 • jest nadwrażliwe emocjonalnie, często się obraża