Kroki Focusingowe

Wersja Eugena Gendlina - opracowanie Darek Tkaczyk.

 

 

Oczyszczanie przestrzeni: Poproszę Cię teraz, abyś się wyciszył(a). Poświęć chwilę na relaksację... Dobrze - teraz proszę Cię abyś skierował(a) swoją uwagę do wnętrza swojego ciała, brzucha, klatki piersiowej. Zobacz, co się tam pojawi, gdy zapytasz „Co u mnie?”, „Jak mi się żyje?”, „Co obecnie jest dla mnie najważniejsze?” Wczuwaj się w swoje ciało. Pozwól, by odpowiedź wyłaniała się powoli z tego, co wyczuwasz. Kiedy pojawi się jakaś sprawa/troska, NIE WCHODŹ W NIĄ. Odsuń się i powiedz: „Tak, to tam jest. Czuję to tam.” Pozwól by między Tobą a tą sprawą było nieco przestrzeni. Potem zapytaj się, co jeszcze czujesz. Znów zaczekaj i poczuj. Zazwyczaj jest kilka spraw.

 

Wewnętrzne poczucie (felt sense): Z tego, co się pojawiło wybierz jeden problem osobisty, na którym się skoncentrujesz. NIE WCHODŹ W NIEGO. Odsuń się od niego. Ma on oczywiście wiele części składowych, o których zaczynasz myśleć. Jest ich zbyt wiele, by by pomyśleć o każdej z osobna. Możesz je jednak poczuć razem jako całość. Skieruj uwagę tam, gdzie zazwyczaj odczuwasz swoje sprawy aby uświadomić sobie, jakie jest Twoje doznanie całego tego problemu. Pozwól sobie poczuć ogólne wrażenie tego wszystkiego.

 

Uchwyt: Jakie właściwości ma to niejasne wewnętrzne poczucie? Pozwól by słowo, fraza lub obraz wyłaniały się z niego. To może być przymiotnik np. ciasny, straszny, utknięty, ciężki, nerwowy albo fraza lub obraz. Kontynuuj dotąd, aż poczujesz, że uchwyt naprawdę pasuje.

 

Rezonowanie: Wędruj w tę i z powrotem pomiędzy wewnętrznym poczuciem i słowem (frazą, obrazem). Sprawdzaj jak ze sobą rezonują. Zobacz, czy pojawia się delikatny sygnał z ciała mówiący, że nastąpiło dopasowanie. Aby to zrobić potrzebujesz dostępu zarówno do wewnętrznego poczucia jak i do uchwytu. Pozwalaj zmieniać się zarówno poczuciu jak i słowu, frazie czy obrazowi dotąd aż będziesz miał(a) wrażenie, że dokładnie oddaje właściwości wewnętrznego poczucia.

 

Zadawanie pytań: Teraz zapytaj: „Czym jest to coś, co sprawia, że ten problem jest właśnie taki (jak go przed chwilą uchwyciłeś(aś))?” Upewnij się, że znów odczuwasz go w sposób świeży i wyrazisty (a nie zapamiętany z wcześniej). Kiedy już się ukaże, dotknij go delikatnie, pobądź przy nim i pytaj: „Co sprawia, że ten problem jest tak...?” albo: „Co jest wewnątrz tego...?”

 

Jeśli uzyskasz szybką odpowiedź bez zmiany wewnętrznego poczucia, zostaw ją i skieruj uwagę ponownie na ciało i na świeżo odnajdź wewnętrzne poczucie. Potem znów zadaj pytanie.

 

Kontynuuj dotąd, aż pojawi się coś czemu towarzyszyć będzie zmiana (felt shift), rodzaj ulgi lub rozluźnienia.

 

Przyjmowanie: Przyjmij życzliwie to, co się pojawi wraz ze zmianą, czymkolwiek to będzie. Pobądź z tym przez chwilę, nawet jeśli to tylko minimalna ulga. Czymkolwiek to jest, to tylko pojedynczy ruch naprzód. Pojawią się następne. Może będziesz chciał(a) wkrótce kontynuować, ale teraz zatrzymaj się na kilka chwil przy tym, co jest.

 

 

JEŚLI KIERUJĄC SIĘ TYMI INSTRUKCJAMI ZDOŁAŁEŚ(AŚ) PRZEZ CHWILĘ WSŁUCHAĆ SIĘ I PODOTYKAĆ NIEWYRAŹNEGO CAŁOŚCIOWEGO CIELESNEGO POCZUCIA TWOJEGO PROBLEMU, TO ZNACZY, ŻE SIĘ FOCUSOWAŁEŚ(AŚ), bez względu na to, czy zmiana w ciele się pojawiła, czy nie. Ona przychodzi na własną rękę. Nie możemy tego kontrolować.