Oferta

Pomoc psychologiczna - psychoterapia

Psychoterapia indywidualna

Regularne spotkania mające na celu poprawę funkcjonowania. Pomagają poszerzać świadomość, zmieniać ocenę samego siebie, szukać innych perspektyw rozumienia swojej sytuacji. Przynoszą ulgę w przeżywaniu trudnych emocji. Pomagają zrozumieć i zmienić…

Pomoc psychologiczna

Psychoterapia indywidualna. Psychoterapia par/rodzin. Psycholog dziecięcy. Konsultacje psychologiczne. Konsultacje rodzinne.

Psycholog dziecięcy

W proces psychoterapii dzieci i młodzieży często włączeni są rodzice. Pierwsze spotkanie zwykle odbywa się z samymi rodzicami, zwłaszcza jeśli problem dotyczy małego dziecka. Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie terapeuty z dzieckiem. Po rozpoznaniu…

Psychoterapia par/rodzin

Spotkania służące poznaniu wzajemnych potrzeb i oczekiwań w bezpiecznej atmosferze. Zadaniem terapeuty jest pomoc w zdefiniowaniu trudności i obszarów rozwoju relacji, udzielania wsparcia każdej ze stron i relacji jako całości oraz zauważanie potencjału…

Konsultacje psychologiczne

Spotkania służące przyjrzeniu się zgłaszanej trudności i wspólnym poszukiwaniu najlepszej strategii poradzenia sobie z sytuacją. Konsultacja może być wstępem do rozpoczęcia psychoterapii może też być pomocą w radzeniu sobie z pojawiającymi się kryzysami i…

Konsultacje rodzinne

Konsultacje rodzinne skoncentrowane są wokół problemu doświadczanego przez rodzinę jako trudność wychowawcza lub rozwojowa dziecka. Razem z rodziną przyglądamy się problemowi i jego roli w kształtowaniu życia codziennego, budowania relacji. Skupiamy się…

Terapia dzieci z trudnościami w rozwoju

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

Diagnoza integracji sensorycznej przeprowadzana jest w trakcie trzech spotkań. Na pierwszym spotkaniu zostaje przeprowadzony wywiad z rodzicami dotyczący rozwoju dziecka i jego trudności. Kolejne dwa spotkania poświęcone są obserwacji zachowania dziecka…

Terapie dla dzieci

Integracja sensoryczna. Neurologopeda. Psycholog dziecięcy.

Diagnoza i terapia neurologopedyczna

Diagnoza neurologopedyczna obejmuje wywiad oraz badanie funkcji językowych, m.in.rozumienia mowy, czytania, pisania, sprawności aparatu artykulacyjnego, funkcji słuchowych, poprawności wypowiedzi.

Praca z Ciałem - masaże - rozwój osobisty.

Masaż na cztery ręce

Masaż na cztery ręce to autorskie połączenie naszych doświadczeń i umiejętności zdobytych w wieloletniej pracy z ciałem. Masaż jest dla nas spotkaniem z drugim człowiekiem poprzez uważny, świadomy dotyk. To poszukiwanie i budowanie wspólnej przestrzeni,…

Praca z Ciałem

Masaże. Relaksacja. Masaż na cztery ręce. PNF. Kinezjotaping.

Focusing partnerski

Focusing partnerski to spotkania, w czasie których jedna osoba daje drugiej pół godziny swojej uwagi a następnie to samo dostaje od niej.  Partner nie daje rad, nie ocenia, nie komentuje. Zazwyczaj jesteśmy w stanie wejść głębiej i dojść do bardziej…

Warsztaty - zajęcia grupowe

Warsztaty edukacyjne

ADHD, Integracja sensoryczna