Diagnoza i terapia neurologopedyczna

Terapia neurologopedyczna

Porady z zakresu logopedii dotyczące kształtowania mowy, profilaktyki i terapii dyslalii oraz pomoc w przypadku trudności w nauce czytania i pisania w młodszym wieku szkolnym.

Jeżeli niepokoi Ciebie mowa Twojej pociechy, dziecko mówi za mało, przekręca wyrazy, nie wymawia wszystkich głosek to skorzystaj z pomocy logopedy. Istnieje konieczność jak najwcześniejszego diagnozowania zaburzeń mowy oraz rozpoczęcia terapii w celu jak najszybszego niwelowania dostrzeżonych nieprawidłowości.

Z dzieckiem należy udać się do logopedy gdy:

w wieku 3 lat:

 • podczas  mówienia wsuwa język pomiędzy zęby
 • podczas mówienia język schodzi na boki
 • mówi bardzo mało lub nie mówi
 • nie wypowiada samogłosek ustnych: a,o,e,u,i,y

w wieku 4 lat:

 • mowa jest niezrozumiała dla otoczenia
 • zamiast s, z, c, dz mówi ś, ź, ć, dź
 • zamiast k – t, g – d

w wieku 5 lat:

 • nie mówi zdaniami złożonymi
 • mowa jest niewyraźna i trudno ją zrozumieć
 • przekręca trudne wyrazy, pojawiają się błędy w budowanych wypowiedziach i błędy gramatyczne,
 • zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np. wazon-fazon, bułka-półka, domek-Tomek
 • nie wymawia głosek szumiących: sz, ż, cz, dż

w wieku 6 lat:

 • nie mówi głoski r lub zamienia ją na l , j
 • nie potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące wysłuchanego opowiadania, obejrzanego filmu
 • popełnia dużo błędów gramatycznych
 • dziecko nie potrafi wypowiadać poprawnie wszystkich głosek,
 • nie umie podzielić wyrazów na sylaby i głoski

Zapobieganie i korekcja wad wymowy to również zapobieganie ewentualnym trudnościom i niepowodzeniom szkolnym. Prawidłowa wymowa wpływa na poprawne pisanie, czytanie i wypowiadanie się.